GAZETE SOKAK – TTB, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin, 7244 sayılı yasaya dayanılarak, ücretsiz izne çıkartılmaya başlandığına yönelik çok sayıda şikayet aldıklarını duyurdu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, özel hastanelerde sağlık çalışanlarının ücretsiz izne çıkartılmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı torba yasa ile getirilen geçici bir maddeyle, ücretsiz izin uygulamasının sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerinin dışına itilmesine de neden olduğu belirtilen açıklamada, “Sağlık hizmetlerini yürütecek insan gücünün sistemden çıkması, hatta görev yerini değiştirmesi dahi Sağlık Bakanlığı tarafından engellenirken, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin, 7244 sayılı yasaya dayanılarak ücretsiz izne çıkartılmaya başlandığına yönelik çok sayıda şikayet alıyoruz” denildi.

‘FIRSATÇI BİR TUTUMDUR’

Sağlık çalışanlarının istekleri dışında sağlık hizmetlerinin dışına çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulanan TTB açıklamasında, “Bu durumdaki hekimlerin, özgürce edindikleri bir işle yaşamlarını sağlama hakkını etkili bir biçimde kullanma hakları ihlal edilmektedir. Hekimlerin, kendileri ve ailelerinin geçimlerini sağlayacak bir işte çalışma hakları, işverenlerin çıkarları doğrultusunda, kamu sağlığına da aykırı olarak adaletsiz bir biçimde sınırlanmaktadır. Böylesi bir uygulama İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin maddelerine aykırıdır. Ayrıca salt özel sağlık kuruluşlarının bu dönemde ‘kâr etmediği’ gerekçesiyle, sıkıntıya katlanma külfetinin bütünüyle sağlık çalışanlarına yüklenmesi de fırsatçı ve haksız bir tutumdur” ifadelerine yer verildi.

‘İŞLEM GERİ ALINSIN’

Özel sağlık kurum ve kuruluşların, sağlık çalışanlarının talebi olmaksızın ücretsiz izne ayırma işlemlerini derhal geri alınması çağrısı yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı da kamu sağlığının korunması için aldığı kararlara sahip çıkarak, sağlık çalışanlarının ücretsiz izne çıkartılması uygulamalarını önleyecek tedbirleri biran önce uygulamaya koymalıdır. Bu derhal sağlanamadığında, isteği olmaksızın ücretsiz izne ayrılan hekimlerin, talepleri halinde, kamu sağlık kuruluşlarına atanmalarına hızla olanak sağlanmalıdır” diye belirtildi.

TTB, gerekli kararları almaları için konunun Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da iletildiğini açıkladı. MA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...