GAZETE SOKAK – TTB’nin başlattığı sağlık çalışanlarının risk değerlendirmesi anketinin ikinci hafta sonuçlarına göre; ankete yanıt veren sağlık çalışanlarının yarısı, çalıştığı kurumda koronavirüs için ayrı bir tiraj mekanının sağlanmadığını belirtti.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 20 Mart’ta web tabanlı ve sağlık çalışanlarının öz bildirimine dayalı olarak başlattığı, “Sağlık Çalışanlarının KOVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi” anketinin ikinci hafta sonuçları açıklandı. Bin 630 sağlık çalışanının yanıt verdiği anket, çalışma koşullarındaki olumsuzlukların ve koruyucu ekipman eksikliklerindeki sorunların devam ettiği görülüyor.

ÖZEL TANI VE TEDAVİYE DAİR EĞİTİM VERİLMEDİ

Ankete yanıt verenlerin yüzde 50’si, çalıştığı kurumda koronavirüs için ayrı bir triaj mekanı sağlanmadığını, yüzde 44’ü salgından nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmediğini, yüzde 44’ü iş organizasyonunda yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, yüzde 50’si birimine koronavirüsle ilgili özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali verilmediğini belirtiyor.

Sağlık çalışanları, bulundukları bölümde çalışan sayısının arttırılmadığını, dönemsel de olsa hasta oldukları halde çalışmak zorunda kaldıklarını, çalıştıkları ortamda havalandırmayla ilgili sorun yaşadıklarını, gebelik, kronik hastalık ya da yaş nedeniyle risk grubunda olduğu halde risksiz yerde çalışma hakkını kullanamadıklarını ve ek olarak tüm bu sorunları üst yönetime rahatlıkla bildiremediklerini kaydettiler.

SAĞLIKÇILAR BÜYÜK RİSK ALTINDA

Anket sonuçlarının, başından beri yapılan bütün uyarılara karşın sağlık çalışanlarının maske, eldiven, önlük vb. gibi kişisel koruyucu malzeme eksikliklerinin de hala ciddi şekilde sürdüğünü gösterdiğini ifade eden TTB, raporun sonuç bölümünde sağlık çalışanlarının büyük risk altında sağlık hizmeti sunduğunu, olumsuz koşulların meslek hastalığı ve iş kazası yönünden yüksek risk oluşturduğunu, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya neden olduğunu belirtti.

TTB, pandemiyle mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kişisel koruyucu donanımların eksiksiz sağlanması için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha çağrıda bulundu. MA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...