TJA aktivisti Gülcihan Şimşek, meclisteki 3 partinin, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına çözüm olacak zihinsel yapıya sahip olmadığını belirterek, sorunun çözümü için güçlü bir örgütlenme ağı ile toplumun değiştirilip dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti Gülcihan Şimşek, “tek adam rejimi” ve 24 Haziran seçimlerinden sonra Mecliste oluşan kadın temsiliyetini değerlendirdi. Seçimlerle birlikte Türkiye’de rejim değişikliğine gidildiğini belirten Şimşek, kadın haklarının erkek eliyle yürütülmek istendiğini kaydetti. Şimşek, “Şu an Mecliste üç parti var ama bunlar kadını temsil etmiyor; mevcut halleriyle toplumun kanayan yarası olan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına çözüm olacak zihinsel yapıya sahip değiller. Kadınlara eşit temsiliyet üzerinden yaklaşan tek parti HDP’dir. Çünkü kadınların, halkların bir özgürlük ve eşitlik talebi vardır. AKP hükümetinin çıkarmış olduğu yasalara baktığımızda daha çok kadını eve kapatan, çocukları toplumdan uzaklaştıran ve istismara açık bırakan yasalar çıkardığını görebiliyoruz” diye konuştu.

‘ADALET VE HAKİKAT DİVANI KURULMALI’

Artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarının durdurulması için caydırıcı yasaların çıkarılması gerektiğini kaydeden Şimşek, kadına yönelik şiddete müdahalede mecliste kurulacak bir adalet ve hakikat divanının oluşturulması gerektiğini söyledi. Kadına yönelik şiddetin muhatabı orada kurulacak bir kadın adalet divanı olması gerektiğine işaret eden Şimşek, kadına yönelik şiddet olduğunda, bununla ilgili yasalar değiştiğinde kadınların görüş ve düşüncelerinin yasallaşması gerektiğini ifade etti.

‘ÇOCUK HAKLARI BAKANLIĞI KURULMALI’

Özgür Kadın Hareketi olarak, kadına yönelik geliştirilen şiddete ve çocuklara istismarına karşı sesiz kalmayacaklarını kaydeden Şimşek, şunları kaydetti: “Buna yönelik çalışmalarımız var. Ortak bir yaşamda yaşayacaksak, bizim de bu yaşanan sorunlara dönük çözüm önerilerimiz olacak. Bu önerilerimizi paylaşıp toplumla bu sözleşmeyi yapacağız. Mecliste çıkarılmaya çalışılan yasalara baktığımızda kurulması aciliyet gerektiren bakanlıklar var. Yeni kurulan rejimde kadını çocuğu haklarından yoksun bırakan bazı girişimler var. Bunlardan biri KHK. Ortaya çıkarılan yasalaşmalar acilen çocuk hakları bakanlığının kurulması gerekiyor. Yine kadına yönelik kapatılan kadın ve çocuk kurumları var, bunların derhal açılması için var gücümüzle mücadele edeceğiz.”

‘GÜÇLÜ ÖRGÜTLENME AĞI LAZIM’

Toplumda bir kaos hali yaratan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamalarından kaynaklı yaşanan sorunlara dikkat çeken Şimşek, “KHK’ların kaldırılması lazım. Bugün toplumda kadına yönelik şiddetin çocuklara yönelik artmasının en önemli nedeni OHAL’dir, bunun topluma yansımalarıdır. Leyla ve Eylül vakalarına baktığımızda binlerce çocuğun şiddet ve tecavüze uğradığını görüyoruz. Bununla mücadele etmek için iktidarın çıkarmak için önerdiği hadım veya idam yasaları çözüm değildir. Şiddet ve istismara karşı toplumun değişip dönüşmesi gerekiyor. Bunun için de güçlü bir örgütlenme ağı lazım” şeklinde konuştu. (Mezopotamya Ajans / Esra Solin Dal)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...