GAZETE SOKAK – SES İstanbul şubeleri, koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları sorunlara ilişkin 13 maddeden oluşan taleplerini yazılı olarak İl Sağlık Müdürlüğü’yle paylaştı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul şubeleri, hastanelerdeki sağlık çalışanlarının koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşı karşıya kaldıkları sorunlara ilişkin hazırladıkları 13 maddelik taleplerini İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne sunarak, kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu 13 maddelik talepler şöyle:

“* Yaşanan salgınla mücadele için kurulan il koordinasyonuna ve iş yerlerinde kurulan koordinasyonlara sendika olarak dâhil edilmemiz konusunda müdürlüğünüzün kurumlara talimat vermesi ve kolektif çalışma yürütebilmemiz için belirlemiş olduğumuz iki yönetici arkadaşımızla düzenli iletişim kurularak karşılıklı bilgi akışının sağlanması.

 • Kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) (eldiven, cerrahi maske-sıvı temas esnasında N95 ve FFP2 maskele, sıvı geçirmez önlük, göz siperliği) bütün sağlık emekçilerine olarak hızlı ve eksiksiz bir şekilde temin edilmesi ve temininde sıkıntı yaşanmayacağı konusunda sağlık çalışanlarına alınan çözüm önerileri konusunda bilgi verilmesi. (İstanbul yerelinde bu kişisel koruyucu ekipmanlara ulaşamayan sağlık çalışanları olduğu, bazı kurumlarda dağıtımda izlenen yöntemlerde sıkıntılar yaşandığı, bütün gün boyunca tek cerrahi maske ile çalışan sağlık çalışanları olduğu tarafımızca tespit edilmiştir, istenilirse detaylı bilgi kurumunuzla paylaşılabilinir.)
 • Sağlık emekçilerinin çalışma saatleri ve çalışma planlamaları acilen düzenlenmeli, çalışma saatleri azaltılarak bütün sağlık çalışanlarının eşit çalışacağı bir düzen oluşturulmalıdır. Uzun çalışma süreleri sağlık emekçilerinin kendilerini korumaları önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. (İşyerlerimizde CoVİD-19 şüphelisi ve sonuçları pozitif gelen sağlık çalışanlarının sayısının çok yüksek olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.)
 • Sağlık emekçilerinin hijyeni için ilgili ve yeterli önlemlerin alınması (duş alabilecek yerlerin oluşturulması, kıyafetlerin kurumlarda yıkanması, ortak kullanım alanlarının düzenli dezenfeksiyonu, yemeklerin paket içinde temassız bir şekilde çalışanlara ulaştırılması, çalışanların bağışıklık sitemini güçlendiren ek gıda takviyelerinin sağlanması vs.)
 • Sağlık emekçilerinin işe geliş gidişlerinin; dezenfeksiyonu yapılmış ve sadece sağlık emekçilerine tahsis edilmiş araçlarla sağlanması. Çalışanların yakınlarını ve ailelerini koruyabilmeleri için güvenli ve temiz barınma alanlarının tahsis edilmesi. (Çalışanlar aileleri için ciddi endişe duymakta, kendisinden öte aile bireyleri için bir tehdit oluşturmaktan çekinmektedir.)
 • Sağlık emekçilerine düzenli test yapılmalı ve temas öyküsü olan çalışanlar karantinaya alınmalıdır. (Bilim kurulu ve WHO’nun yayınladığı karantina kuralları tam anlamıyla uygulanmamakta, her kurumda başka bir yöntem uygulanmaktadır.)
 • Acil vakalar dışında elektif vakaların iptali sağlanmalı ve yine acil durumlar dışında poliklinik yapılmamalıdır.
 • Pandemi ile mücadele konusunda özellikle sağlık emekçilerine karşı daha şeffaf davranılarak hem bilgiye ulaşma hakları kullandırılmalı hem de bilinmezliklerin getirdiği tedirginlik ortadan kaldırılarak sağlık emekçilerinin bu olağandışı durum karşısında sürece daha güçlü katılımları sağlanmalıdır.
 • Aile sağlığı merkezleri kendi kaderine bırakılmadan, bu kurumlarda çalışan sağlık emekçilerine kişisel koruyucu ekipmanları (KKE) bir an önce temin edilmelidir.
 • Kronik hastalığı olan, engelli raporu olan çalışanlara, 60 yaş üstü sağlık emekçilerine idari izin verilmeli ve ilkokul-okul öncesi çocukları olan ebeveynlerin (öncelik anne) izin talepleri karşılanmalıdır.
 • CoVİD-19 ile ilgili tüm gelişmeler ile ilgili güncel eğitimlere ara verilmeden devam edilmeli, eksik eğitimler giderilmelidir.
 • Sağlık kurumlarında temizlik personeli kadrosunda çok ciddi eksik yaşanmaktadır, Bu konuda hızlı ve acil çözüme ihtiyaç vardır.
 • Sağlık emekçilerinin görevlendirilmelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu olağanüstü süreçte görevlendirmeler yapılırken sağlık emekçilerinin ikametgâh adresinden çok uzak noktalara görevlendirildiği bilgisi şubelerimize gelmiştir.” MA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...