GAZETE SOKAK – Sekterlikten, reel sosyalizmden ve onun dar bakış açısından kurtulmanın yolunun ezber değil, yeni yöntemlerden geçtiğini söyleyen HDP Milletvekili Musa Piroğlu, “Artık Kürt halkıyla Türkiye’de atılacak her demokratikleşme adımı Ortadoğu’nun kaderini belirleyecek” dedi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları 8 yıl aradan sonra ilki 2 Mayıs’ta olmak üzere 4 görüşme gerçekleştirdi. Öcalan’ın gönderdiği mesajlar büyük yankı uyandırdı ve birçok çevre tarafından tartışılmaya devam ediliyor. 12 Haziran’da avukatlarıyla yaptığı görüşmede Öcalan, “Sosyalizmi esas aldığını, dogmatizme karşı inşayı geliştirdiğini, bu anlamda reel sosyalist anlayışlara karşı Ortadoğu bakış açısını çözüm odaklı ele aldığını” ifade etmişti. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Öcalan’ın mesajını değerlendirdi.

‘SOSYALİZME VURGU ÇOK ÖNEMLİ’

Öcalan’ın sosyalizme vurgu yapmasının çok önemli olduğunu ifade eden Piroğlu, hem küresel hem de Türkiye ölçeğinde işçi sınıfının toplumsal ve ekonomik olarak bir yıkımla yüz yüze geldiğini vurguladı. Yeni bir dünyanın kurulması ancak ezilen halkların ve işçi sınıfının mücadelesiyle olacağını söyleyen Piroğlu, “Artık kimlik alanına sıkışmış ve buradan çıkamayan egemenlerin kendilerini var ettiği, ağır milliyetçiliğin, ırkçılığın, selefi anlamda dindarlığın belirleyici hale geldiği coğrafyada kapitalizmin karşısına geçmekten gerektiğini gösteriyor. Var olan kapitalist dünya, 1917’den sonra ayakta kalan ve dünya için büyük umut haline gelen sosyalist deneyimin yenilgisinin yol açtığı yıkım üzerinden kendini inşa ediyor ve kendi meşruiyetini de buradan sağlıyor. Sosyalizme yapılan eleştiriler aslında Marx’ın, Lenin’in tarif ettiği sosyalizmin dışında bürokratikleşmiş, militaristleşmiş, erkekleşmiş ve doğaya düşman hale gelmiş bir çeşit kapitalizmin tersten uygulamasına dönüşmüş bir sosyalizm anlayışı üstünden yürüdü. Bu hala devam ediyor” diye belirtti.

‘SEKTER BAKIŞLARDAN KURTULMALI’

Reel sosyalizme yönelik birçok eleştirinin olduğunu kaydeden Piroğlu, sekterleşmemiş bir sosyalizm anlayışının artık hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye sosyalist hareketinin artık kendi kalıplarından, sekter bakışlarından kurtulup, ortak bir mücadelede bir araya gelmesi gerektiğini dile getiren Piroğlu, “Tabanda halk kitlelerinin ve devlet burjuvazisinin de çıplak bir şekilde gördüğü Kürt halkı, Kürt özgürlük mücadelesi olmadan Türkiye’de demokrasi mücadelesinin yürütülemeyeceği gerçeğini 23 Haziran’da bir kez daha ortaya çıktı. Bu mücadeleyi nasıl bir formüle çevireceğiz, aslında bunu tartışmak lazım. Buna dair adımlar atmak lazım” dedi.

‘HDP’YE KRİTİK ROL DÜŞÜYOR’

“Üçüncü yol” ve “demokrasi cephesi” tartışmalarının bu açılımla paralel yürütülmesi gerektiğini ifade eden Piroğlu, şöyle devam etti: “Üçüncü yol çizgisiyle aslında tarif edilen egemenler arası çatışmada ezilen halkların, işçi sınıfının, yoksul halkların kendi cephesini örme çizgisidir. Burada HDP’ye kritik rol düşüyor. Fakat bu kritik rolün yerine getirilebilmesi için HDP dışındaki güçlere de çok büyük roller düşüyor. Hem 31 Mart hem de 23 Haziran seçimleri gösterdi ki Kürt özgürlük mücadelesi ve onun siyasi temsilcileri, bu ülkedeki siyasetin belirlenmesinde kilit roldedir. Bu saatten sonra Kürt hareketinin desteğini almadan bu ülkede iktidarlarını kurma şansları kalmadı. Binali Yıldırım’ı Diyarbakır’a götürüp Kürtçe konuşturan ağır bedeller pahasına 4 coğrafyada sürdürülen mücadelenin geldiği noktadır. Şimdi bunu görmesi gereken güçler bu ülkedeki demokrasi güçleridir. Devlet ve egemenler artık bunun farkında.”

‘ZAFERİ BÜYÜTMEK ZORUNDAYIZ’

“Şuandan itibaren bize düşen ezilen halkların özgürce yaşayabildiği demokratik halk iktidarının kurulması için mücadeleyi derinleştirmektir” diyen Piroğlu, şöyle devam etti: “Saray’a karşı kazandığımız zaferi, Saray’ın yıkılmasına karşı büyütmek zorundayız. Saray’a karşı oluşan birlikteliği sermayenin ağır ve zülüm politikalarına karşı da derinleştirmek zorundayız. HDP demokrasi mücadelesinin ana yürütücülerinden birisidir. HDP’yi, Kürt halkını görmezden gelerek ne hak mücadelesi ne de demokrasi mücadelesi yürütülebilir. HDP’nin dışında kalan sosyalistler doğrudan sınıf temelli ortak bir mücadeleyi derinleştirebilirlerse yani HDP içinde Kürt halkıyla Türkiye ezilenlerinin, yoksullarının yakalamaya çalıştığı koordinasyon köprüsü haline gelebilirlerse HDP tarihsel rolünü oynayacaktır.”

‘SOSYALİST HAREKETLER ORTA SINIF KİMLİĞİNE SIKIŞTI’

Sosyalist hareketin geçmişten günümüze Marksizm’i bir bütün olarak Avrupalı bakış açısından öte bir pozitivist bakış açısıyla, bir aydınlanmacı niyetle ele aldığını söyleyen Piroğlu, “Bunu ilericilik-gericilik ikilemine sıkıştırarak hayatı kurdu. Ezilen halkların hem kültürel hem de toplumsal bakış açılarını onların durduğu yeri görmezden gelerek, aslında onlara yukarıdan kendini dayatarak, yürümeye çalıştı. Bu yüzden de yoksul halklarla arasında hep sorun yaşadı. Sosyalist hareketler bir bütün olarak orta sınıf kimliğine sıkıştı. Türkiye’de yoksullardan oy alan iki parti var. Biri HDP’dir, diğeri AKP’dir. Oysa yoksulların asıl temsilcisi Türkiye yakasında sosyalist hareketlerdir. Ama sosyalizm perspektifini biz bu alanlara doğru derinleştiremezsek buradan yürüyemeyiz” diye konuştu.

‘KÜRT HAREKETİ ORTAK MÜCADELEDE BİRLEŞTİRDİ’

HDP’nin bütün kimlikleri bir çatı altında birleştirebildiğine vurgu yapan Piroğlu, “Ben çok seçim çalışmasına katıldım ve oradaki çıplak gerçek şuydu; dindarın, Kürdün, Alevinin, Ermeni’nin, sekülerin, orta sınıfın, yoksulun, işçinin ortak halaya durduğu yer HDP halaylarıdır. HDP bu zemini yan yana getirebilmiştir. Ortadoğu’nun bütün ülkelerinde yukardan aşağıya batıcı seküler hükümetlerin arkasından ne yazık ki sosyalist hareketler durdu. Bu yüzden de yoksul halklar kendi sorunlarını dile getirmek istediklerinde selefilerin arkasına geçtiler. Bunu kırabilen nadir hareketlerden birisi Kürt özgürlük hareketidir. Özgürlük hareketi kendi bulunduğu bölgede Kürt halkının sorunlarını çok rahat bir şekilde dile getirdi ve ortak bir mücadele de bunu birleştirdi. Yani batıdaki en seküler Kürdü de, işçiyi de, Kürdistan’daki meleyi (imam) de ortak bir mücadele içine aldı” diye belirtti.

ORDADOĞU’YU DOĞRU OKUMAK

Türkiye ve Ortadoğu’da yaşanılan sorunların iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Piroğlu, burada sınıfsal ve toplumsal dinamikleri doğru okumak ve bunlar üzerinden mücadeleyi kurgulamak gerektiğini söyledi. Bunun becerilmesi halinde yol yürünebileceğini dile getiren Piroğlu, “Bu tarih buyunca böyle olmuştur. Lenin kendi döneminde Avrupalı sosyalistler için imkansızı oynamıştır. Lenin köylülükle sosyalizmin olabileceğini çıplak bir gözle açığa çıkarmıştır. Ortadoğu’yu okumaktan kastedilen de budur. Eksik kaldığımız yerlerden birisi de budur. Yoksa HDP için bunu hakkıyla vermeye çalışan, ciddi şekilde bedel ödemeyen, mücadele yürütmeye çalışan sosyalistler var. Biz buraya yüklenmek zorundayız. Yani hayatın kendisiyle uğraşıp, üst yapıyı bunun üzerinden yeniden geliştirip insanların bilinciyle yeniden yürümek zorundayız” diye konuştu.

‘ORTADOĞU’NUN KADERİNİ BELİRLEYECEK’

Emperyalizme, sömürgeciliğe ve kapitalizme karşı mücadelenin ancak çoğulculuk içinde kurulabileceğini vurgulayan Piroğlu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Sekterlikten, reel sosyalizmden ve onun dar bakış açısından kurtulmanın yolu ezber yöntemleri tekrar ederek değil, yeni yöntemleri ve yeni araçları geliştirmekten geçiyor. Artık Kürt halkı ile Türkiye’de atılacak her demokratikleşme adımı Ortadoğu’nun kaderini belirleyeceğine inanmak gerekiyor. Rojava bunun çıplak örneğidir. Artık mesele bir Anadolu ya da Türkiye meselesi olmaktan çıkmıştır. Bütün Ortadoğu halklarını ilgilendiren bir noktaya gelmiştir. Ama mücadelenin yürütüldüğü yer Rojava’dan İstanbul’a kadar sürdürülen geniş coğrafyadır. Türk devleti bir bütün olarak oynadığı rol ile Ortadoğu halklarının tamamına düşman bir siyaset yürütüyor. Türkiye halkların özgürlük mücadelesini her taraftan boğmaya çalışıyor. Bunu aşmanın yolu da mücadeleden geçiyor. Sosyalizm talebi de üçüncü yol talebi de buna dairdir” diye konuştu. MA – Ferhat Çelik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...