GAZETE SOKAK – Sayıştay’ın açıkladığı raporlara göre, kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi ihalelerde mevzuata aykırını davrandı, sadece bir yılda 71 milyon 642 bin TL bütçe açığı verdi. Raporda, Artuklu Belediyesi’nin 2 milyonluk vergi kaydını yapmadığı, Şırnak Belediyesi’nin ise, taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarının tutmadığı kaydedildi.

Mezopotamya Ajans’n haberine göre, Sayıştay denetçileri, 2016 yılının son aylarından bu yana kayyumlar tarafından yönetilen ve usulsüzlükleriyle gündemden düşmeyen Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin’in Artuklu Belediyesi ile Şırnak Belediyesi’nde yaptıkları denetimlere ilişkin hazırladıkları raporlar açıklandı. Raporlarda, bazı kalemlerin mali tablolara yansıtılmadığı, mevzuata aykırı olarak gerçekleşen işlemlerden kaynaklı kamunun milyonlarca TL zarara sokulduğu, birçok gelirin kayıt altına alınmadığı ve ihale yoluyla kiralanması gereken taşınmazların meclis kararlarına dayandırılarak birilerine peşkeş çekildiği gibi dikkat çekici tespitlere yer verildi.

BÜTÇE AÇIĞI: 71 MİLYON 642 BİN TL

Kayyum atandıktan sonra onlarca AKP’li yönetici ve üyenin işe alındığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin hazırlanan raporda, belediyenin 2017 yılındaki giderinin bütçe gelirinden 71 milyon 642 bin TL (GİDER 361.956.978,57 – GELİR 290.314.572,26 TL) fazla olduğu tespitine yer verildi. Raporda, belediye hesaplarındaki incelemeler sonucu tahsisli kullanılan veya kullandırılan binaların mali tablolarda yer almadığı belirtilerek, bunun da mali tablo doğruluğunu etkilediği vurgulandı.

MEVZUATA AYKIRI TAHSİS YAPILDI

Raporda, Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir sosyal tesisin, Büyükşehir Spor Kulübü’ne 3 yıl süre ile ücretsiz tahsis edilmesinin ise mevzuata aykırı olduğu tespitine yer verildi. Söz konusu durum hakkında raporda, belediyelere ait taşınmazların meclisi kararı ile spor kulüplerine tahsis edilmesine imkân bulunmadığı belirtilerek, tahsisini iptal edilmesinin mevzuata uygun olacağını yönünde görüş bildirildi.

VERGİ TAHSİLATINA YER VERİLMEMİŞ

Sayıştay, belediyenin bütçe gelir cetvelinde eğlence vergisine ilişkin tahakkuk ya da tahsilata da yer vermediğini tespit etti. Söz konusu duruma ilişkin belediye ise, “Belediyemizin yetki alanında bar – pavyon – gece kulübü – sinema – tiyatro -opera oyunları – spor müsabakaları – at yarışları ile ilgili işletme bulunmamaktadır” yanıtı verdi. Ancak raporda, belediyenin verdiği yanıt yalanlanarak, “…Ancak bulguda da belirtildiği üzere ilan ve reklam vergileri mükellef listesinde bar, sinema, internet kafe gibi işletmelerin de olduğu görülmekte, bunlara da eğlence vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir” denildi.

AYNI FİRMADAN MAL ALINDI

Raporda en dikkat çekici başlıklar arasında ise, Büyükşehir Belediyesi’nin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yapılan tespitler yer aldı. Yapılan incelemeler sonucu, belediyeye bağlı aynı harcama biriminin çok kısa süreler içerisinde aynı yükleniciden mal veya hizmet aldığı ve bu alımların toplamının ihale parasal limitlerinin üstüne çıktığı bilgisine yer verildi. Buna örnek olarak da, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dair Başkanlığı tarafından yapılan alımlar gösterildi.

Raporun ilgili bölümünde şu ifadelere yer verildi: “Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından 22.11.2017 tarihinde aynı yükleniciden toplamda 119.546,28 TL malzeme alındığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın üç gün arayla şirketten toplamda 132.514,00 TL, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 19 gün arayla toplamda 120.419,00 TL mal alımı yaptığı, söz konusu tutarların ihale limitlerinin üzerinde kalmasına rağmen kısımlara bölünerek doğrudan temin yönteminin tercih edildiği görülmekte, örnekler daha da çoğaltılabilmektedir. Görüldüğü üzere idarenin iddiasının aksine mal ve hizmet alımları, harcama birimlerince kısımlara bölünmekte olup söz konusu uygulamaya son verilerek bundan sonraki alımların mevzuat doğrultusunda yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

KAMU KAYNAĞI ZAYİ EDİLDİ

Ayrıca, belediye tarafından yapılan bazı ihalelerde “Kamu kaynaklarının verimli kullanılması” ilkesinin göz ardı edildiğine dikkat çekildi. Bu durumu, “hatalı ve mevzuata aykırı” şeklinde değerlendiren denetçiler, hatalı değerlendirmeler nedeniyle 58 bin 500 TL kamu kaynağının zayi olduğu bilgisini paylaştı. Söz konusu işlem ve uygulamalarının takip ve kontrolünün ise önümüzdeki yıllarda yapılacağının raporda yer edinmesi ise dikkat çekti.

CEVAP ELEŞTİRİ KARŞILAMADA UZAK

“Mardin İli Muhtelif Köy Yolları Asfalt Sathi Kaplama” yapım işine ilişkin bazı usulsüzlükler de denetçiler tarafından hazırlanan rapora eklendi. Söz konusu bölümde, kesin proje veya uygulama projesi üzerinde gösterilmeyen iş kalemleri arasında miktar değişimlerinin yapıldığı, bazı iş kalemlerinin miktarında ön görülenin çok üzerinde artışa gidildiği ve bazı iş kalemlerinde ihaleye esas miktarların altına inildiği tespitlerine yer verildi. Bundan kaynaklı, 13 milyon 191 bin 165 TL (13.191.165,68) bedelle tamamlanacak projenin 16 milyon 49 bin 235 TL’yle (16.049.235,91) tamamlandığı ifade edildi.

Raporda, konuya ilişkin belediye tarafından bazı maddelere dayandırılarak verilen yanıt hakkında ise, “Kurum cevabı eleştirilen hususları karşılamadan uzak olup, iddiaların mevzuata dayandırılmadığı, bulguda eleştirilen hususların geçerli olduğu görülmektedir” diye belirtildi.

ARTUKLU BELEDİYESİ 2 MİLYONUN KAYDINI YAPMADI

Sayıştay raporunda, kayyum atanan Artuklu Belediyesi’nde de birçok usulsüzlük tespit edildi. Raporda, 2017 yılı içerisinde tahsil edilen 2 milyon 96 bin 180 TL (2.096.180,94) elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahakkuk kayıtlarının yapılmadığı belirtildi. Yine, belediyeye ait kiralanan taşınmazların ihale yoluyla kiralanmadığı ve bunun mevzuata aykırı olduğu dile getirildi.
Denetçiler, belediyenin ambalaj atıkların toplanması için verilen imtiyaz hakkının ihale yapılmaksızın ve herhangi bir bedel alınmaksızın verildiğini de raporlarına ekledi.

ŞIRNAK BELEDİYESİ KAYITLARI TUTMADI

Kayyum atanan Şırnak Belediyesi’ne ilişkin hazırlanan raporda ise, bazı taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarının tutulmadığı kaydedildi. Raporda, taşınmaz formlarının hazırlanmadığı ve taşınmaz icmal cetvelinin oluşturulmadığı tespitine de yer verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...