GAZETE SOKAK – HDP Parlamento Kadın Grubu, çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi için Meclis Araştırması istedi ve konuyla ilgili 21 ayrı soru önergesi verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parlamento Kadın Grubu, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarının gerçekleşmeden önlenmesi amacıyla Meclis araştırması istedi. Kadın vekiller, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı 21 soru önergesi verdi.

Araştırma önergesinde, devletin önleme yükümlülüğünü yerine getirmediği, buna bağlı olarak çocuğa yönelik cinsel istismar ve aile içi istismar vakalarının artması, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine yönelik etkin bir çalışma yürütülmesi ve önlenmesi talep edildi.

Önergesinin gerekçesinde, iktidarın dolaysız, yargı erkinin ise dolaylı yoldan istismarcılara yönelik koruyucu tavrının, okullarda, öğrenci yurtlarında ve kendi evlerinde cinsel istismara maruz kalan çocukların mağduriyetlerini artırdığına dikkat çekildi.

AÇIK BİR TEHLİKE

Cinsel istismar ve tecavüz faillerinin mağdur ile evlendirilmesi halinde cezai yaptırımın ortadan kaldırılacağına ilişkin birtakım düzenlemelerin yıllardır parlamento gündemine sokulduğuna işaret edilen gerekçede, “Kadın örgütlerinin, muhalefetin ve kamuoyunun dirençli baskısı sonucunda rafa kaldırılmaktadır. Ancak bu meselenin daimi olarak yasama organının önüne getirilmesi açık bir tehlikedir. Bu konuya dair işaret fişeği, yaklaşık 4 yıl evvel, AYM’nin TCK’nin 103 üncü maddesinde yer alan çocuklara istismarı düzenleyen ve bir yaş sınırı aramayan düzenlemenin iptaline ilişkin kararı ile atılmıştır. AYM tarafından verilen bu iptal kararının istismar faillerini koruduğu açıktır” ifadelerine yer verildi.

‘ÇOCUK HAKLARI BAKANLIĞI KURULSUN’

Gerekçenin devamında, Çocuk Hakları Bakanlığı’nın kurulması, Çocuk Hakları Daimi Komisyonu’nun Meclis’te oluşturulması ve çocuk hakları konusunda bütünlüklü politikaların uygulanması gerektiği belirtilerek, çocukları her türlü istismardan önlemenin devletin birincil yükümlülüğü olduğu vurgulandı.

21 SORU ÖNERGESİ

HDP’li kadın milletvekillerinin ayrı ayrı verdikleri soru önergelerinde, 4 yıl önce Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) vermiş olduğu bir kararla Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 103. maddesindeki “15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına” ilişkin hükmü iptal ettiği hatırlatıldı.

Bu karardan sonra cinsel istismara maruz kalan kız çocuklarının erken yaşta evliliğine ilişkin tartışmaların parlamento gündemine yansıdığına dikkat çekilen önergelerde, “Anayasa Mahkemesi bahse konu kararını, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 12-15 yaş arasında ‘rızayla’ yaşanan ilişkilerde verilen cezanın çok yüksek olduğunu öne sürerek, TCK’nın 103. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yapmış olduğu başvuru üzerine vermiştir” denildi.

Kadın milletvekilleri, Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti:

  • Anayasa Mahkemesi kararı, devletin çocuğun maruz kaldığı cinsel istismara dair sorumluluğunu bertaraf etmekte olup, Bakanlığınız bu kararın çocuklar için doğuracağı olası sakıncalara dair hangi önlemleri almıştır/alacaktır?
  • Bakanlığınız, çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarını engelleyecek düzenlemeler yapılması ve bu meseleyle ilgili etkin bir mücadele yürütülmesi amacı ile hangi çalışmaları hayata geçirecektir?
  • Basın yayın organlarında ‘çocukların evlenebileceği’, ‘doğum yapabileceği’ şeklinde ve çocuğun üstün yararını tehlikeye atan açıklamalara ilişkin Bakanlığınız hukuki süreç başlatmış mıdır?
  • Geçtiğimiz günlerde Akit Tv’de yayınlanan ve çocuğun cinsel istismarını meşru gösteren açıklamalara dair neden hala bir açıklama yapmadınız? Bu programa ve programda yapılan açıklamalara dair hukuki süreç başlatacak mısınız?
  • Son on beş yıl içerisinde kaç çocuk istismara uğramıştır? Yıllara ve şehirlere göre dağılım ne şekildedir?
  • Son on beş yıl içerisinde çocuğa karşı istismardan kaç kişi ceza almıştır, kaçı halihazırda cezaevindedir? Mükerrerlerin sayısına dair bir istatistik mevcut mudur?
  • Bakanlığınız halihazırda kaç istismar davasında müdahildir? Bakanlığınızın dahil olduğu kamu davalarında faillerin etkin bir şekilde yargılandığı ve ceza aldığı vaka sayısı nedir?
  • Bakanlığınız cinsel istismar mağduru olan çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sunmakta mıdır?
  • Çocuğa yönelik istismarın önlenmesi için toplumun sizden beklentisi olan bütünlüklü politikaları ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? MA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...