GAZETE SOKAK – İnfaz kanuna ilişkin AYM’nin hızla karar vermesi gerektiğinin altını çizen HDP Adalet Komisyonu Üyesi Abdullah Koç, “AYM bu düzenlemede vereceği kararla, Anayasa’nın hala var olduğunu gösterebilir” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, dün CHP’nin infaz düzenlemesine dair “şekil” yönünden yaptığı başvuruda eksiklik olmadığı, “iptal” talebinin belirlenecek bir günde esastan görüşülmesi kararı aldı. AYM kararını değerlendiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adalet Komisyonu üyesi Abdullah Koç, düzenlemenin Adalet Komisyonu’nda görüşüldüğü sırada Anayasa’da aykırı olduğunu dile getirdiklerini ancak bu yönlü taleplerinin reddedildiğini söyledi. Yasanın “Özel af” içerdiğini ve Meclis’in salt çoğunluğu ile geçmesi gerektiğini belirten Koç, “Ancak bu iktidar tarafından kabul görmedi. Bu düzenleme hem şekil hem de esas yönünden Anayasa’ya aykırıdır” dedi.

ANAYASA İHLALİ

İnfaz yasasının çok açık bir şekilde Anayasa’nın 2, 10 ve 14’üncü maddelerine aykırı olduğuna işaret eden Koç, “Tüm bunlar göz önüne alındığında, AYM bir an önce karar vermeli” ifadesini kullandı. Düzenlemedeki hak ihlallerinin aciliyetinin ortada olduğuna dikkat çeken Koç, “Anayasa Mahkemesi’nin yapması gereken, başvuru yapıldığı an acilen görüşme alıp, Meclis tutanakları istenerek, yasama için bir karar vermesi gerekirdi. Çünkü açık bir Anayasa ihlali var. Yürütmeyi durdurma kararı da verebilirdi ancak yine sürüncemeye bırakan bir karar vermesi, Anayasa’nın ihlalinin devamı anlamına gelir” diye konuştu.

AYAK DİRETME

Koç, “Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul’da yapılan 20 günlük görüşmenin tamamı tutanak altında. AYM, bu tutanakları inceleyerek, bir karar verebilirdi. AYM, muhalefetin eleştirilerini, düzenlemeyi ve Anayasa metnini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını, evrensel hukuk kurallarını önüne koyarak, açık bir karar verir. Bu kadar net bir durum var. Dolayısıyla sürümce de bırakması, başka bir ayak diretmedir” diye ekledi.

‘GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR’

Koç, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) söz konusu olduğunda, Anayasa Mahkemesi’nin de diğer dava dosyalarına oranla daha eşitsiz bir yaklaşım sergilediğini söyledi. AYM’nin infazda eşitliği esas alan bazı kararları olduğunu da hatırlatan Koç, şunları söyledi: “AYM bu düzenlemede vereceği kararla hem Türkiye kamuoyuna hem de uluslararası hukuk alanına Anayasa’nın hala var olduğunu gösterebilir. Aksi takdirde, insan yaşamının tehlikeye sokulduğu, insan hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiği bir durum ortaya çıkacak. Türkiye’nin ilerleyen aşamalarda yargılamalarda AİHM’de mahkum edileceği sonuçlara yol açacaktır. Bunun yanı sıra her şeyden önce, bu düzenleme yaşam hakkı ihlaline neden olmaktadır. Hukuka ve insan haklarının temel ilkelerine dayalı çok hızlı ve acil bir karar vermelidir. Geciken adalet, adalet olamaz. Adalet geciktikçe hak ihlali artar.” MA – Berivan Altan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...