GAZETE SOKAK – Emek ve meslek örgütlerinin kadın temsilcileri, çocuk haklarının korunmasının, devletin ve toplumun sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, çocuk hakları ihlallerinin son bulması çağrısında bulundu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kadın Komisyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Meclisi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kadın Çalışma Grubu ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, çocuk haklarına dair ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, çocuk haklarının korunması ve bu alandaki en önemli belgelerden biri olan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasının devletin ve toplumun sorumluluğu olduğu hatırlatılarak, çocuk hak ihlallerinin son bulması çağrısında bulunuldu.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemelerin, fırsatçılıkla toplumun bazı kesimlerinin işlediği suçları affetmeye, hatta ortadan kaldırmaya yol açtığı kaydedilen açıklamada, “Defalarca Türkiye’nin gündemine getirilmiş, Türkiye Kadın Hareketinin ve duyarlı insanların tepkileriyle yasalaşması engellenmiş olan çocuğun cinsel istismarını affeden yasa tasarısı Kovid-19 salgını için alınacak önlemler kapsamında yine ele alınmaya çalışılmaktadır” diye belirtildi.

HER TÜRLÜ İSTİSMAR SUÇTUR

Aralarında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin de yer aldığı pek çok uluslararası belgede, 0-18 yaş grubunda yer alan insanların “çocuk” olarak tanımlandığı hatırlatıldı. Kız çocuklarının erken yaşta ve kendileri hakkında özgür kararlar verme yeterliliğine sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın, aile ve çevre baskısıyla alınan kararlar sonucu evlendirilmesinin çocuğa yönelik cinsel istismar olduğunun altı çizilen açıklamada, “Sonuç olarak, çocuk yaşta evlilik bir çocuğun temel haklarının ihlal edilmesi, hayatının çalınması ve geleceğe ilişkin umutlarının karartılması anlamına gelmektedir. Çocuklara ilişkin sahip olduğumuz toplumsal sorumluluklarımızla, kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmelerine ve kendisine tecavüz eden cinsel saldırı failleriyle evlendirilerek, failin affedilmesine yönelik her tür söylem ve yasal değişiklik girişimi kabul edilemez. Bu tür girişimler, yaratılan fiili durumlar ve fiili duruma yasal kılıf oluşturma çabaları taraf olunan çocuk ve kadın haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır, bu sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi de ayrıca suç teşkil etmektedir. Cinsel istismar da dahil olmak üzere çocuklara yönelik her tür istismarın suç olduğu, cinsel istismar suçunun ise hangi gerekçeyle olursa olsun affedilemeyeceği asla akıldan çıkarılmamalıdır” denildi.

Devletin çocukları yönelik sorumluluklarına dikkat çekilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Devletin görevi, kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesini engellemektir, cinsel istismar suçlularını cezalandırmak ve bu suçların gerçekleşmesini önlemektir; geleneksel, göreneksel, dinsel dogmaların ardına sığınarak suçluları cezasız bırakmak değildir. Başta çocuk yaşta zorla evlendirilme olmak üzere evrensel çocuk haklarının ihlali yönündeki her tür müdahale karşısında kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.” MA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...