GAZETE SOKAK – Sayıştay, kayyım Cumali Atilla’nın görevde olduğu 2018’de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde 10 başlıkta usulsüzlük tespit etti. Raporda, 2016’da belediye bütçesi 26 milyon 117 bin TL fazla verirken, 2018’de gelirler yüzde 69,89 artışa rağmen 112 milyon 41 bin 600 TL açık verdiği kaydedildi.

Sayıştay müfettişleri, kayyım Cumali Atilla’nın görevde olduğu 2018 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde mali işlerde 10 başlıkta usulsüzlük tespit etti. Hazırlanan raporda, hatalı ve usulsüz 21 işlemin de raporun hazırlanmasında etkili olmadığı kaydedildi.

‘PERSONEL SAYISI ARTTI’

Büyükşehir Belediyesinde 960 olan personel sayısının bir önceki yıla göre yüzde 7 artış gösterildiği belirtilen Sayıştay Denetim Raporunda, bütçe giderinin kayyım atandığı 2016’dan 2018’e kadarki sürede yüzde 69,89 oranında artarak 515 milyon 844 bin 585 TL’den 876 milyon 385 bin 378 TL’ye çıktığı kaydedildi.

TEK KURUŞ BORÇ ÖDEMEDİ

Rapora göre, 2018’de gideri, 360 milyon 540 bin 793 TL artan Büyükşehir Belediyesi, 2016’da 4 milyon 300 bin TL, 2017’de 5 milyon TL borç öderken, gelir artışına rağmen 2018’de tek kuruş borç ödenmedi.

ARTAN BÜTÇEYLE DEVRALDI BORÇ BIRAKTI

Gideri yüzde 69,89 artan belediyenin aynı oranda da geliri de arttı. 2016’da 541 milyon 961 bin 823 TL geliri olan Gültan Kışanak ve Fırat Anlı yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin, 26 milyon 117 bin TL fazla verdiği tespit edildi. Raporda, kayyım Atilla döneminde belediye gelirlerinin 541 milyon 961 bin 823 TL’den 764 milyon 343 bin 778 TL’ye yükselmesine rağmen, 876 milyon 385 bin 378 TL giderle bütçenin 112 milyon 41 bin 600 TL açık verdiği belirlendi.

KAYYIMA HÜKÜMETTEN DESTEK

Raporda, dikkati çeken başka bir tablo ise gelirlerin kalemlere göre dağılması oldu. Kayyım öncesi belediyenin bağış ve yardım gelirleri 137 bin 266 TL iken kayyımla birlikte bu oran yüzde 796 oranında artışla 1 milyon 193 bin 804 TL’ye yükseldiği görülüyor.

HESAP BİLGİLERİ UYUŞMUYOR

Raporda, “Geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının Denetim Görüşünün Dayanakları bölümünde belirtilen hesap alanlarının güvenilir olmadığı belirtilirken, usulsüzlüklerin ilgili gelir ve gider hesaplarına kaydedilmesi, yanlış hesaplara kaydedilmesi olduğuna işaret edildi. Raporda, “Elden çıkarılacak stok ve maddi duran varlıklar hesabının borç bakiyesi ile birikmiş amortismanlar hesabının alacak bakiyesinin eşit olmadığı” tespit edildiği belirtildi.

‘15 MİLYON 517 BİN 838 TL İLGİLİ HESABA KAYDEDİLMEDİ’

“Yüklenicilerle yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhüt tutarlarının bir kısmının gider taahhütleri hesabına kaydedilmediği” belirtilen Sayıştay raporunda, “Yapılan incelemede, 29 adet mal ve hizmet alım ihalesi sonucunda yüklenicilerle imzalanan sözleşmelere istinaden 2018 yılında girişilen toplam 15 milyon 517 bin 838 TL taahhüt tutarının ilgili hesaplara kaydedilmediği görülmüştür” denildi.

‘TAHSİS ETTİĞİNİN DE TAHSİS EDİLENİN DE KAYDINI TUTMADI’

Belediye tarafından diğer kurumlara tahsis edilen ve diğer kurumlar tarafından belediye tahsis edilen taşınmazların kayıtlarının tutulmadığı ifade edilen Sayıştay raporunda, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan incelemeler sonucunda mülkiyeti Belediyeye ait olup diğer kurumlara tahsis edilen ve diğer kurumlar tarafından Belediyeye tahsis edilen bazı taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmediği görülmüştür. Yapılan denetimlerde belediye tarafından tahsis edilen rayiç bedeli 12 milyon 410 bin TL olan 24 adet taşınmazın ve rayiç bedeli kurum tarafından bilinmeyen belediyeye tahsis edilmiş, 18 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında görülmediği tespit edilmiştir.” denildi.

2018 MEMUR MAAŞLARI 2017 HESABINA KAYDEDİLDİ

Raporda, 2018 yılına ait 14 günlük memur maaşlarının toplamı olan 1 milyon 449 bin 598 TL’nin hatalı olarak 2017 yılına gider kaydedildiği, bu durumun 2018 yılı mali tablolarının doğruluğu ve güvenilirliğini etkilediği kaydedildi.

Kıdem tazminatı karşılığı tutarlarının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olmadığı vurgulanan raporda, ödenmesi öngörülen 2 milyon 750 bin TL tutarındaki kıdem tazminatının bir hesapta borç başka bir hesapta ise alacak diye kaydedildiği tespitine yer verildi.

PEŞİN ALINAN KİRALAR SONRAKİ YILIN HESABINA AKTIRILMADI

Belediyesinin peşin aldığı 1 milyon 593 bin TL’nin gelecek yıllara ait gelirler hesabına değil başka bir hesaba aktarıldığı ifade edilen raporda, söz konusu hesabın mevzuata uygun kullanıldığının anlaşıldığının ancak bunun gelir hesaplarına hatalı tutarların yer almasına neden olduğundan 2018 yılı mali tablolarının doğruluğu ve güvenilirliğini etkilediği dile getirildi.

‘2 MİLYON 100 BİN TL HESAPLARDA YOK’

Kullanılma olanaklarını yitiren varlıkların ayrılmış amortismanlarının olan toplam 2 milyon 100 bin 349 TL değerindeki maddi duran varlığın belediye hesaplarına aktarılmadığına işaret edilen raporda, belediyenin bu durumun kullanılan otomasyon programından kaynaklandığını bu durumun 2019 yılı içerisinde düzeltileceğini belirttiği ifade edildi.
Raporda, belediyenin yüzde 96 ortağı olduğu bir şirkete 2018 yılı sonuna kadar toplam 5 milyon 376 bin 504 TL aktarması gerekirken, söz konusu şirkete 5 milyon 450 bin TL aktardığını, fazladan aktarılan 73 bin 496 TL’lik bu tutarın söz konusu şirketten talep edilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Denetim görüşünü etkilemeyen 21 tespite de yer verilen Sayıştay Denetim Raporunda, belediyenin belirlediği stratejik hedeflerinin altında kaldığı tespitine de yer verildi. MA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...